a, !

̊

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVA KOŠNICA VOJA  P-227/01

                

Dokumentovano u Institutu za intelektualnu svojinu Srbije i Crne Gore 26.3.2001.god.

    WIPO Svetska organizacija za intelektualnu svojinu Ženeva WO 02/076194 A1 od 03.10.2002.god. 

 

NOVA KOŠNICA RODNA VOJA I NJENE PREDNOSTI

U ODNOSU  NA OSTALE   NASTAVLJAČE

 

1.Veća proizvodnja meda od 20% do 70% istom tehnologijom u odnosu na ostale nastavljače.

2.Lak i jednostavan rad -manipulacije većinom sa nastavcima- manje sa ramovima.

3.Sigurno zimovanje sa manjom potrošnjom meda-(samo 8% hladnog vazduha prodire do klubeta u trećem nastavku ili 27% do klubeta u drugom nastavku) i većom mednom kapom za oko 60 do 70 % sa istom količinom meda u odnosu na L.R.,D.B,Pološke,A.Ž. i ostale košnice dugih i dubokih ramova (zbog kratkoće i odgovarajuće visine rama med je pravilno lagerovan iznad klubeta po središnjim ramovima i uvek dostupan klubetu). Nema potrebe za dodavanje pogača.

4.Brži prolećni razvoj-bolje održavanje temperature- površina iznad ramova 14 dcm kv.

5.Idealno formiranje novih društava u jednom nastavku kapaciteta do 16000 pčela. Gubi se potreba proizvodnje petoramnih i šestoramnih nukleuza.

6.Veća iskorištenost materijala prilikom proizvodnje novih košnica kao i stvaranje oplodnjaka( 3 kom.u 1.nastavku).

7.Veća mogućnost dobijanja sortnog meda (2 medna nastavka po 18-21 kg iznad matične rešetke).

8.Stalno mobilno stanje društva i mogućnost iskorišćavanja više uzastopnih paša (mala količina pčela lako održava neveliko leglo u kvadratnom obliku i uvek veliki broj sabiračica - izuzetne fizičke moći jer su i one proizvedene u idealnim uslovima:obilje meda, polena i velike količine pčela a leglo neveliko).

9.Najmanja mogućnost rojidbenog nagona - odgovarajuća starosna struktura pčela (stabilna količina

legala-više generacija dugovečnih pčela) sve zbog većeg broja manjih ramova.

10.Sa istim radom održava se 100% više zajednica.Izuzetna produktivnost u radu.

11.Svi ramovi su isti 20 u ukrštenom plodištu i 20 u ukrštenom medištu.

12. Idealna ventilacija sa ukrštenim ramovima kroz celu košnicu sa 2 leta (prvo na žičanoj podnjači a drugo na uramljenoj matičnoj rešetki izmedju 2 para nastavaka).

13.Rešenje za standardizaciju do novog boljeg rešenja. Prva nastavljača prilagodjena najpre potrebama pčelinje zajednice pa tek onda čoveka.Pčele se same zazimljavaju,nema prevešavanja legla i mnogih nepotrebnih otvaranja košnica.

 

Kad se uzmu u obzir svi navedeni faktori može se povećati proizvodnja meda od 200 do 300%.

Zbog svojih konstruktivnih prednosti nova košnica pruža mogućnost lakoće i zadovoljstva u radu.

Ova košnica u toku samo jedne normalne pčelinje paše u poredjenju sa mnogim drugim košnicama postiže toliku razliku u prinosu da u potpunosti može da pokrije svoju nabavnu cenu.

Nastala je na osnovu potrebe, zbog nedostataka kod postojećih sistema košnica i kao proizvod više medjusobno povezanih konstruktivnih i praktičnih rešenja.

Navesti ćemo samo neka značajnija rešenja:

1.  Medjusobno ukršteni ramovi, nastavci i hranilica-zbeg u komplet košnici:

a) Tokom paše pružaju mogućnost idealne ventilacije tj. odstranjivanja vlage i ubrzavaju proces sazrevanja meda kao i donošenje novog nektara tj. stvaraju potrebne uslove za veću proizvodnju meda.

b) Pčele prelaze sa svakog rama na svaki ram pa ubrzaju saobraćaj i nema zastoja i zagušljivosti u košnici što omogućuje 100 raskrsnica izmedju svakog nastavka tj. 300 raskrsnica u komplet košnici.

v) Stvara se idealna mikroklima.Svež vazduh zbog dužine i ukrštanja ramova ravnomerno prolazi kroz celu košnicu i lako se održava vlažan vazdušni sloj oko legla.

g) Nema umiranja pčela od gladi u jednom nastavku a med u drugom nastavku i med u jednom delu nastavka a pčele u drugom delu (kod nas normalno pčelinje klube uvek zahvata 2 lako premostiva nastavka i uvek je u dodiru sa hranom).

d) Ova košnica ispravlja kod mnogih pogrešna ubedjenja - veliki ram puno meda.Na više manjih ukrštenih ramova pčele donose i lako preradjuju još više meda. Na velikom ramu visoka satonoša i blokada za kretanje pčela, matice i klubeta i leti i zimi. Na visokom ramu medni venac pravi blokadu a pčele ne vole preko zatvorenog meda da idu i gore da prave medište.

2. Hranilica-zbeg se okreće na nastavcima

a) Ako mora da se dodaje pogača, dodaje se iznad klubeta gde god se ono nalazilo bliže napred ili nazad, bliže levo ili desno na ramove a ispod hranilice koja se obrće  i rotira po potrebi.

b) Kapacitet hranilice je 2 litre sirupa.

v) Zbeg idealan za selidbu. Obrtanjem hranilice dobijamo zbeg sa ventilacijom.

3. Raspon od saća do saća izmedju nastavaka je 26 milimetara sa ukrštenim ramovima.

a) Pčelama je omogućena laka pokretljivost izmedju nastavaka u svim uslovima.

b) Nema više prevešavanja. Matica prelazi gore - dole bez problema jer je satonoša u ramu 10 mm visoka, a donje letvice u gornjim ramovima 6 mm, plus hodnik 10 mm što je ukupno 26 mm od saća u donjem do saća u narednom nastavku

v) Nema mednog venca na donjim ramovima u plodištu nego je leglo jedinstveno u dva ukrštena nastavka po oko 6+ 6 ramova, što čini idealnu loptu odnosno pčelinje gnezdo u kvadratnoj osnovi.

4. Idealno iskorišćenje energije (toplote)

a) Površina košnice (unutrašnjeg dela) iznad ramova je 14 decimetara kvadratnih tj. 374 puta 374 mm. Med kao stabilizator tj. kao akumulator toplote grupisan je u 10 ramova iste dužine  kao što je širina od 10 ramova.

b) Zbog lakšeg održavanja toplote smanjena je potrošnja meda kako u toku zime tako i tokom cele godine.

v) Pčele se manje opterećuju u održavanju klubeta i njegove temperature.

g) Zbog povoljne temperature i većih zaliha kao rezultat smanjene potrošnje hrane, dobijamo brži rani prolećni razvoj i mogućnost boljeg iskorištenja ranih prolećnih paša kao i formiranja veoma ranih rojeva.

5. Pokretljivost plodišta i medišta

a) Plodište može da se smanjuje na 1 nastavak pomeranjem matične rešetke (kao na površinu od 7 LR ramova) u slučaju nailaska neke burne i kratke paše npr. Bagrema, medište se proširuje na 3 nastavka tj. 75% košnice ili 180 decimetara saća za lagerovanje od 54 do 63 kilograma meda.

b) Plodište se proširuje na 3 nastavka za potrebe razrojavanja.

v) U normalnim uslovima jedna kocka je plodište a druga medište (2+2 nastavka).

6. Idealan nukleus u jednom nastavku

a) Površina saća je 60 dm2 ili 48.000 ćelija u jednom nastavku na 10 ramova.

b) Kapacitet nukleusa je 16.000 pčela (npr. kao 7 LR ramova)ali kvadratnog oblika

v) Brza izgradnja saća zbog idealnog rama.Unutrašnja mera 344 puta 174mm ( spoljna mera 190 puta 360mm-satonoša 392 puta 26 puta 10 mm)

g) Nukleus po potrebi sa lakoćom prihvata dodano leglo (ram je odgovarajućeg formata). 

d) Može i da se samostalno proširi u drugi nastavak bez prevešavanja ali to ne preporučujem.

dj)Novo društvo može i da zimuje u jednom nastavku iako je kasno formirano.

) Postupak formiranja novog nukleusa može se ponoviti za 2 - 3 sedmice tj. utrostručiti broj društava na pčelinjaku.

7. Pčele približene prirodnom staništu i prirodnim potrebama pčelinje zajednice

a) Klube ovde uvek ide vertikalno a ne horizontalno.

b) Hrana za zimu pravilno rasporedjena od 15 do 25 kg.meda, sa izuzetno visokom mednom kapom (kao u prirodnom staništu) isto zbog kraćih ramova što nije slučaj kod mnogih drugih košnica.Nema nepotrebne jesenje potrošnje hrane-pčele ranije prestaju sa leglom i neistrošene ,mnogo snažnije i zrelije ulaze u zimu.    

v) Dali smo shvatili da pčele uvek iznad plodišta ukoliko imaju slobodnog prostora saće grade popreko u odnosu na ramove, kao i u prirodi gde imaju tu mogućnost. Primer fotografija autora Ivana Brndušića saće po projektu pčele, u časopisu Pčelar br. 5/2002 god. Beograd. Proverite i sami (ostavite prostor iznad medišta 5 do 10 santimetara bez saća) pa ćete se uveriti.

g) Visina 4 nastavka po 20 cm. je 80 cm. Vizuelno i praktično gledano saće u košnici je blago ispresecano satonošama od 10 mm i donjim letvicama od 6 mm.to jest presecima od 26 mm i u potpunosti odslikava pčelinje prirodno stanište.

d) Med se uvek grupiše na manjoj površini gde brže zri u uslovima idealne ventilacije a pčelama zbog stabilne količine legla tj. velikog procenta i broja sabiračica izuzetne fizičke moći omogućuje stvaranje velikih zaliha hrane.

dj) Kapacitet jednog nastavka je od 18 do 21 kilogram meda.

) Kapacitet košnice je oko 64000 pčela a po potrebi se može i povećati.

ž) Zbog stabilne količine legla, pčelinje društvo je otpornije na bolesti i viruse, a pčelinji životni vek je produžen tj. vraćen je na normalan prirodan nivo. Leglo se neguje u uslovima idealne mikroklime, uvek u prisustvu mnoštva pčela i izobilju kvalitetne hrane što rezultira daljnjim radjanjem dugovečnih pčela izuzetne fizičke moći i iznenadjujućim prinosima

z) Pčele direktno prelaze sa svakog rama na bilo koji tj. svaki u narednom nastavku, čime se omogućuje idealan  saobraćaj  i idealna ventilacija u košnici što smanjuje rojevni nagon.

8.Čovek približen pčelinjoj  zajednici

a) Nastavci su lakši za 50% od LR,DB,Zenderovih i mnogih drugih nastavaka, a još su i kraći pa su duplo lakši za čoveka.

 A čovek je i žena, koja sa ovom košnicom može lako da radi i manipuliše, kao i deca i stariji pčelari koji su presrećni sa novom košnicom. A i mi srednjih godina, nemamo snage na bacanje i za koju godinu nećemo biti srednjih godina. Deca i omladina se lakše odlučuju na pčelarenje jer nema podizanja teških nastavaka od 35 ili 40 kilograma nego 2 ili 3 puta po 20 do 25 kilograma.

b) Posle više meda i lakšeg rada proširivat ćemo pčelinjake.

v) Sva društva prezimljavaju (normalno pčelinje klube zbog dužine i visine nastavaka uvek zahvata 2 međusobno ukrštena nastavka) i u proleće se brzo razvijaju.

g) Smanjen rojevni nagon na minimum zbog stabilne količine legla(40-45000 ćelija),idealne starosne strukture pčelinjeg društva(više generacija pčela-tj. mali postotak najmladjih pčela koje su pokretači rojevnog nagona), idealne veličine plodišta saća oko 120 dcm.kvadratnih (kao 14 LR ramova) ali kvadratnog oblika kao i zbog smanjene zagušljivosti tj. bolje ventilacije.

d) Zbog idealne mikro klime pčele su mirnije i manje ubadaju.

dj) Košnice su stabilne i sigurne na udare vetrova za razliku od nekih devetoramnih ili osmoramnih košnica koje da bi zadovoljile nedostatak za saćem proširuju se u za njih pogubnu visinu.

) Smanjen broj radnih zahvata u proleće i nepotrebnih otvaranja košnica ako se društva zazime na 3 nastavka. Isto i tokom leta kada se radi više sa nastavcima a manje sa ramovima pojedinačno.

 Spoljne mere nastavaka su 414puta414puta200mm a unutrašnje 374 puta 374 puta200mm dok je žičana podnjača spoljne mere 414*414*80mm a hranilica 414*414*60mm sa istim unutrašnjim prostorom za sirup kao i za ventilaciju 144*374*55mm.Krov je spoljne mere 470*470*100mm a ramovi: satonoša 392*26*10mm,bočne190*36*8 i donje360*26*6mm.Osim ramova svi sastavni delovi se sklapaju sa daskama od 20mm.

Ova košnica  zbog svojih konstruktivnih rešenja ima jedinstven ram čija je dužina jednaka širini 10 ramona, istovremeno i visina saća u ramu jednaka je polovini dužine ili širine 10 ramova. Ta visina rama u skladu sa idejom kompletnog pronalaska omogućuje stvaranje prave zamišljene vazdušne kocke ispod hranilice u 2 ili dve vazdušne kocke u 4 ukrštena nastavka, istovremeno odredila je količinu od preko 190.000 ćelija radiličkog saća kao i visinu nastavaka od 200mm.

dina košnica sa desetoramnim nastavcima na svetu koja pčelama omogućava izmenu pčela iz ulica u klubetu tokom zime čime se poboljšava kvalitet zimovanja i smanjuje zimsko uginuće (procenat uginulih pčela u zajednici) a u potpunosti neutrališe mogućnost umiranja celog društva. Pčelarenje sa Rodnom Vojom je lakše, jednostavnije i sigurnije.

 Gore navedeno je potvrdjeno u praksi tokom 7 poslednjih godina na pčelinjacima autora gde trenutno ima više od 200 novih košnica i mnogim drugim pčelinjacima gde se pčelari sa ovim tipom košnica,odakle stižu reči zahvalnosti i pohvale o iznenađujućim rezultatima.

Sve ovo čini radost i zadovoljstvo u pčelarenju sa novom košnicom koja je sa svojim nacrtima objavljena u Ženevi i svim institutima sveta za intelektualnu svojinu pod šifrom WO 02/076194 A1 sa internacionalnim ispitivačkim izveštajem. Datum internacionalne objave je 3. 10. 2002. godine.

Evropski patentni zavod u Rejsviku u Holandiji novu košnicu Rodna Voja vodi pod šifrom PCT/JU 01/00024 a u Jugoslaviji se vodi od 26. 03. 2001. godine pod zaštitom i šifrom P.227/01. Nova košnica je na medjunarodnoj izložbi inovacija i pronalazaka dobila srebrnu medalju i drugo mesto.

 

Pored ovog rešenja tu je i PRELAZ NASTAVAK.

Ovo je još jedno neophodno rešenje na putu ka savremenom i rentabilnom pčelarenju. Prelaz nastavak nam omogućava da sa lakoćom sa stare tehnologije predjemo na novu tj. sa LR, Fararove, DB desetoramne i ostalih desetoramnih košnica predjemo na novu RV košnicu. On se postavlja na pomenute košnice a prilagodjen je tako da u njega popreko stane 12 ramova Rodne Voje. O dodatnim mogućnostima Prelaz nastavka neki drugi put. I on je pod šifrom P769/01 opisan i overen u relevantnom domaćem institutu. Obzirom da se radi o posebnim autorskim pravima veća industrijska roizvodnja Voja košnica kao i prelaz nastavaka je moguća po dogovoru sa autorom.

Inače svim  pčelarima bez ikakve nadoknade dozvoljavam proizvodnju do 5 košnica Rodne Voje da bi se i sami uverili u sve navedeno zatim da bi pčelarstvo osavremenili, povećali pčelinjake kao i naknadno umnožili svoje prihode.

 

06.10.2004. god.                                                                               Autor: Brstina Vojo

U Novom Miloševu                                                                    23273 Novo Miloševo Ul. 1. Maja br 36

                                                                                     Tel: 023/782-015 Mob 063/8/569/567 E-mail: vbrstina@ptt.yu

 

KOŠNICA RODNA VOJA

MEĐUSOBNO   UKRŠTANJE

MEDNI RAM RODNE VOJE

RAM SA LEGLOM BEZ

MEDNOG VENCA

NUKLEUZ U JEDNOM NASTAVKU

ZIMSKO KLUBE U 2 UKRŠTENA NASTAVKA RODNE VOJE

RODNA VOJA.OKT.2004 U 2 NASTAVKA.VOZ