a, !

̊

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 

       

        Košnica sa okretnim gnezdom
           
            Godine 1998. Švicarski naučnici Dr.G.Donze, Dr. P.Fluri i A.Indorf  proučavali su život varoe.
Ustanovili su, da varoa polaže jaje na platformu ćelije. Utvrđeno je i to, da se varoa orijentiše po
zemljinoj gravitaciji.
            Gospodin Lajoš Konja po struci biolog, rođen u Čoki, (a danas živi u Mađarskoj) pročitajući ovu disertaciju
postavio je sledeće pitanje: da li bi varoa izgubila orijentaciju, kada bi okretali okvir za 180º ?

                2000. ili 2001. godine počeli su eksperimentaciju. U prvim eksperimentima su okretali košnicu sa okvirima.
Rezultati su bili bolji od očekivanih.
                Kao prvo: varoa gubi orijentaciju. Neće hraniti mladunce, pa prema tome broj varoe neće se umnožavati.        
Možemo izostaviti hemijsku zaštitu protiv njih.
                Proizvodimo BIO MED.
                Kao drugi argumenat : kad okrećemo okvir, radilice neće hraniti rojevnu maticu u matičnjaku,
prema tome pčelinje društvo neće biti sposobna za izrojavanje.
                Treća prednost je : prilikom okretanja pčele prenose med gore u prostor za med. Prema tome, prilikom vrcanja,
gnezda ne treba pregledati, jer u njima nema ni meda ni matičnjaka.
                Gospodin Konja je ovaj izum modernizovao dalje. Više ne okrećemo celu košnicu, samo gnezdo.
U gnezdu se nalaze okviri nalik prstenu. Deset komada prstenastih okvira. Prečnik prstena je 400 mm.

              Osnovni elementi košnice :
            1. higijenska podnjača sa ugrađenim skupljačem polena
            2. okretno gnezdo
            3. rešetka za maticu  
            4. prostor za med
            5. hranilica i prostor za zbeg
            6. poklopac
            7. ručica. 

                Okretanje treba početi sredinom aprila i nastaviti do sredine
avgusta. Posle sumraka okrećemo ručicu za 180º svaki dan.
                Pre početka okretanja (u aprilu) i posle završetka istog u avgustu
dimimo ih dva puta i nema više truda .

n      2006. godine izgradio sam i sebi jednu takvu košnicu, koja radi po ovom principu.
Nažalost, tek posle cvetanja bagrema smo prebacili pčele u nju, sa gospodinom Bagi Ištvanom.

n      Imao sam dobre rezultate na suncokretu (20 kg). Pčele se nisu  izrojili, a varoe se nisu  razmnožavale.

n      U zimskom periodu sužavamo gnezdo.

                Kod ovog tipa sa najmanje rada i najmanje pčelarskog iskustva postižu se veoma dobri rezultati.

                Ovo moje iskustvo želeo bi da podelim sa vama, i želeo bi da sa primenom ovog iskustva u praksi
pomažem ka unapređenju pčelarstva u našoj zemlji.

               Pozdrav,

                                    Dobo Karolj, amater - pčelar
                             Stevana Sremca 47                                                                                                             
                             24420 Kanjiža
                             Tel.
024/ 873-655

                                    Foto : Vaštag Laslo
                                   
                                   
U Kanjiži, 26.01.2008. godine