Добро дошли на сајт Милоша Антонић, свештеника и пчелара из Коцељеве!

 

ИСТОРИЈА ПЧЕЛАРСТВА


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повратак на садржај - Историја пчеларства

 

 

Повратак на почетну страну

 


 

За историју пчеларства

 

 

 

ДРЖАВА И САВЕЗ ПРОПАДЕ - ЧИКА БОЖА ОСТАДЕ

 

 

На дан 22. марта 1964. године састали су се тадашњи најугледнији пчелари и представници пчеларских организација и одржали оснивачку скупштину Савеза пчеларских организација Југославије. Овој скунштини присуствовали су следећи предстаници: за Друштво пчелара СР Србије: Никола Госић, Бранко Васић, Јован Живанић, Љубомир Ивковић, Богољуб Константиновић, Ђорђе Матић, Радомир Михајловић, Марко Нешовић, Божа Петровић, Миодраг Ранчић, Никола Ружичић, Василија Филиповић - Московљевић, Петар Алексић, Бранко Дамјановић, Бора Ћорђевић, Ђорђе Живковић, Светибор Иковић, Миливоје Лазаревић, Воја Миленов, Вељко Рађеновић, Милутин Гајлић, Шандор Перлеш, Душан Алексић, Станко Панијан, Добривоје Ранчић, Милентије Катанић, Надежда Букадиновић, Ђорђе Остојић, Душан Аврамов, Славко Марјановић, Немања Богданов, Андрија Ерженовић и др., а као гост Тихомир Јевтић.

У име Савеза пчелара СР Хрватске: Филип Шимић и Матија Варга.

У име Савеза пчеларских друштава СР Словеније: Валентин Бенедичић и Еди Сенегачник.

Савез пчслара СР Босне и Херцеговине представљао је Хуснија Ћеримагић.

Савез пчеларских друштава СР Македоније прсдстављали су Христо Јанчев и Вучко Цветков, а Савез пчелара СР Црне Горс Филип Копривица.

У име иницијативног одбора Скупштину је отворио и присутне поздравио Божа Петровић а потом предложио дневни ред:

1. Конституисање скупштине и избор радних тела; .

2. Усвајање статута Савеза пчеларских организација Југославије;

3. Избор Управног и Надзорног одбора;

4. Одређивање доприноса Савезу и

5. Осврт на план развоја пчеларства до 1970. године.

По избору радних тела Божа Петровић је изложио основе Статута пчеларских организација СФР Југославије уз напомену, да су у току израде Статута биле консултоване све републичке организације и да је нацрт Статута израђен пошто су претходно узете у обзир њихове примедбе. После дискусије у којој су учествовали сви представници републичких организација једногласно је усвојен Статут.

На предлог Кандидационе комисије изабран је Управни одбор Савеза у који су ушли: Душан Аврамов, Валентин Бенедичић, Иво Томашец, Василија Филиповић - Московљевић, Немања Богданов, Богољуб Константиновић, Божа Петровић, Никола Госић, Марко Нешовић, Филип Шимић, Едо Сенегачник, Хуснија Ћеримагић, Душан Шакота, Филип Копривица, Ђура Чагоровић, Христо Јанчев и Вучко Цветков.

У Надзорни одбор су изабрани Миодраг Ранчић, Матија Варга и Франц Цветко.

Конституисањем Управног одбора за председника Савеза пчеларских организација Југославије изабран је Душан Аврамов, за потпредседнике Валентин Бенедичић, Иво Томашец и Василија Филиповић - Московљевић а за секретара Немања Богданов.

После избора управних органа Скупштина је једногласно донела одлуку о годишњим доприносима Савезу од стране републичкнх организација и то: друштво пчелара СР Србије и Савез пчеларских друштава СР Словеније по 50.000 динара; Савез пчелара СР Хрватске, Савез пчеларских друштава СР Македоније и Савез пчелара СР Црне Горе по 20.000 динара и Савез пчелара СР Б.и Х. 10.000 динара.

Затим је председник Савеза пчеларских друштава СР Словеније Валентин Бенедичић поднео реферат у вези Нацрта плана развоја пчеларства до 1970. године.

После дискусије по овом реферату донет је закључак да се одреди Комисија која ће редиговати и употпуннти реферат и потом га доставити Савезном секретаријату за пољопривреду и шумарство и другим надлежним организацијама.

Прође четрдесет година од ове оснивачке скупштине. Нема више ни државе Југославије ни поменутог Савеза - само председавајући те Скупштине, чика Божа Петровић, остаде и још по неки са њим.

 

Приредио: Милош Антонић, свештеник

 

 

(Београдски Пчелар 7-8/2004. стр.204)